Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0603

IMG_0603
19 November 2013