Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0687

IMG_0687
19 November 2013