Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0695

IMG_0695
19 November 2013