Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0699

IMG_0699
19 November 2013