Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0711

IMG_0711
19 November 2013