Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0740

IMG_0740
19 November 2013