Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0823

IMG_0823
19 November 2013