Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0855

IMG_0855
19 November 2013