Hockey festival Ladoga 2013: IMG_1339

IMG_1339
19 November 2013